ฟิลิปส์เรสไปรนิกส์เอเวอร์โฟล Asco 4 ทางชุดซ่อมวาล์ว

ใหม่

ราคา:
ลดราคา$444.10

คำ อธิบาย

ชุดซ่อมวาล์ว 4 ทางสําหรับวาล์ว ASCO

หมายเลขชิ้นส่วน AVRK-EVF

ชุดประกอบด้วยปะเก็นสปริงและซีลทั้งหมดที่จําเป็นในการซ่อมแซมวาล์ว ASCO อย่างเต็มที่

ที่ใช้ในการ:

เอนเตรทเอเวอร์ฟโล

ประมาณการจัดส่ง

นอกจากนี้คุณยังอาจชอบ

การดูล่าสุด